Disclaimer


De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Vinke Haarlemmermeer Advocatuur zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Vinke Haarlemmermeer Advocatuur niet in staan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Vinke Haarlemmermeer Advocatuur garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Vinke Haarlemmermeer Advocatuur wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Vinke Haarlemmermeer Advocatuur links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Vinke Haarlemmermeer Advocatuur worden aanbevolen. Vinke Haarlemmermeer Advocatuur aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van de websites waar naar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Vinke Haarlemmermeer Advocatuur niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatiegebruik
Vinke Haarlemmermeer Advocatuur behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor m.b.t. alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vinke Haarlemmermeer Advocatuur. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
Vinke Haarlemmermeer Advocatuur behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Buy now
Call Now Button