Welkom
Peter Vinke Advocaat

Deskundig


Vinke Haarlemmermeer Advocatuur beschikt over een jarenlange ervaring. Deze ervaring geeft de advocaat de mogelijkheid om uw kansen op een goede afloop van een eventueel te voeren procedure naar behoren in te schatten en u op een gedegen wijze te adviseren.

Slagvaardig


Vinke Haarlemmermeer Advocatuur weet van aanpakken. Indien uw zaak met spoed moet worden behandeld, staat de advocaat ook buiten de reguliere kantoortijden voor u klaar. Wij staan voor onze cliënten en wij komen voor onze cliënten op. Peter Vinke Advocatuur staat 24/7 voor u klaar bij echtscheidingen en alimentatieproblemen.

Transparant


Vinke Haarlemmermeer Advocatuur werkt op een transparante wijze. Er wordt geluisterd naar de cliënt, vervolgens wordt een strategie uitgezet en worden de vastgestelde doelen nagestreefd.
Vinke Haarlemmermeer Advocatuur geeft van tevoren duidelijk aan met welke kosten rekening gehouden moet houden, zodat u vooraf weet waaraan u toe bent.