Psychiatrie

Cliënten hebben recht op een advocaat tijdens een procedure m.b.t. een gedwongen opname in de psychiatrie. De cliënt krijgt dan een advocaat toegewezen en de hulp van deze advocaat is gratis. In de aanloop naar een gedwongen opname kunnen er vele vragen leven die beantwoord moeten worden. Cliënten behoeven bijstand in een procedure die mogelijk leidt tot een gedwongen opname in de psychiatrie.

Vinke Haarlemmermeer Advocatuur is deskundig op het gebied van de psychiatrie en de verschillende vormen van gedwongen opnames en kan u daarbij bijstaan.