Privacyverklaring

Privacyverklaring Vinke Haarlemmermeer Advocatuur.
Vinke Haarlemmermeer Advocatuur, gevestigd te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De contactgegevens: De Fruittuinen 22, 2132 NZ Hoofddorp, tel.nr. 023-5554243, vinke@vinkeadvocatuur.nl.

Door gebruik te maken van onze website en onze diensten, gaat u akkoord met deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen. Onder persoonsgegevens zijn ondermeer begrepen uw naam, contactgegevens, voorkeuren en andere gegeven die u ons heeft verstrekt (bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier op de website of tijdens het contact met een advocaat). Persoonsgegevens kunnen ook automatisch aan ons worden doorgegeven door het bezoeken van de website.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Vinke Haarlemmermeer Advocatuur verzamelt automatisch gegevens over de gebruikers van onze website, zoals welke pagina’s u bezoekt en hoelang u op de website blijft etc. Met die gegevens kunnen wij u niet identificeren. Wij verzamelen wel IP-adressen waarmee u mogelijk geïdentificeerd zou kunnen worden. Over het algemeen zal een IP-adres slechts herleidbaar zijn tot uw provider of uw bedrijfsnetwerk. Met die IP-adressen doen wij niets om uw persoonlijk te herleiden. U kunt onze website dus gewoon anoniem bezoeken.

Voor het overige verzamelen wij alleen persoonsgegevens die u ons zelf verstrekt. Bijvoorbeeld uw naam en emailadres door het contactformulier op onze website in te vullen of door uw dossier in handen te geven van de advocaat.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website-bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd ben dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via vinke@vinkeadvocaten.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Vinke Haarlemmermeer Advocatuur verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

1. Voor het uitvoeren van onze werkzaamheden als advocaat;
2. Voor het factureren van onze werkzaamheden;
3. Voor het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening (waaronder begrepen het meten en analyseren van statistische gegevens over het gebruik van de website).

Wij zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij wij daartoe gehouden zijn op grond van de wet.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De gegevens die u invult op het contactformulier van de website worden via een email verzonden aan vinke@vinkeadvocatuur.nl. Deze gegevens worden niet elders opgeslagen of bewaard. Na ontvangst van het emailbericht wordt er contact met u opgenomen. Na dit contactmoment wordt het emailbericht in het betreffende dossier bewaard. Vinke Haarlemmermeer Advocatuur bewaart persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in het kader van de uitvoering van onze werkzaamheden, niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Google analytics
De website maakt gebruik van google analytics. Google analytics is een web-analyse-service die statistieken over website-bezoek bijhoudt. Via cookies krijgt Vinke Haarlemmermeer Advocatuur inzage in haar website-bezoek (bijvoorbeeld: bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen). Op deze manier kan Vinke Haarlemmermeer Advocatuur het aanbod beter afstemmen op de behoefte van de website-bezoekers. U kunt cookies zelf verwijderen, daarnaast kunt u cookies uitschakelen via uw browser.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om u eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vinke Haarlemmermeer Advocatuur en heeft u het recht op gegevens over draagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar vinke@vinkeadvocatuur.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine redabel zone), de strook met nummers onder aan het paspoort, paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek. Vinke Haarlemmermeer Advocatuur wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.